Workshop: Förändringsledning och implementering 

 

Omfattning: 3 timmar workshop

 

Bakgrund

 

Implementering av projektresultat, utvecklings- och förändringsarbete handlar om att överföra resultat i form av nya metoder, arbets- och förhållningssätt till en ordinarie verksamhet. Hur kan man tänka för att göra rätt saker i implementeringsarbetet och skapa långsiktigt hållbara effekter?

 

Forskning visar att det krävs genomtänkta läraktiviteter för att implementeringen ska bli till bästa möjliga nytta för den befintliga verksamheten. Det gjorda arbetet behöver på ett aktivt sätt kopplas till ett lärande på arbetsplatsen som fortsätter efter att projektet eller utvecklingsinsatsen tagit slut.

 

Nedanstående två workshops bygger på de teorier och erfarenheter som presenterades vid kunskapskonferensen Implementering och förändringsarbete vid Högskolan i Halmstad under våren 2014. Båda exemplen nedan är projektspecifika, vilket betyder att workshopen är knuten till ett specifikt projekt eller insats. Det går därför inte att blanda deltagare från olika projekt eller andra utvecklingssatsningar i nedanstående workshops.

 

1. Implementeringsworkshop för projektet

2. Implementeringsworkshop för mottagarorganisationen

 

1. Implementeringsworkshop för projektet eller utvecklingsgruppen

 

Målgrupp

 

Projektägare, projektets styrgrupp och projektledare samt eventuell utvärderare. Alternativt den grupp som lett utvecklingsarbetet.

 

Syfte

 

Att lära, analysera och arbeta fram en implementeringsplan för resultat som är möjliga att använda i ordinarie verksamhet.

 

Innehåll

 

En process där de mest intressanta och realistiska resultaten identifieras, vilka organisationer/ verksamheter/avdelningar som ska ta emot och implementera dessa resultat, vilka nyckelpersonerna är och hur man kan nå och påverka dem. Frågorna som ställs under workshopen handlar om vad, vem, hur och när och kan till exempel uttryckas så här:

 

VAD är projektets/utvecklingsarbetets implementeringsbara resultat

-Vilka resultat är mest intressanta?

-Vilka av dessa är realistiska?

 

VEM är nyckelmottagare till dessa prioriterade resultat?

- Vilka mottagare är önskvärda?

- Vilka av dessa är nödvändiga?

 

HUR ska vi nå och påverka dem

-Vilka aktiviteter kan tänkas påverka mottagaren?

-Vilka av dessa aktiviteter ska vi prioritera?

 

NÄR ska det göras

 

Mål

 

Att tillsammans arbeta fram en implementeringsplan.

 

 

2. Implementeringsworkshop för mottagarorganisationen

 

Målgrupp

 

Ansvariga och berörda nyckelpersoner i den mottagarorganisation som ska ta emot resultaten av ett utvecklingsarbete eller projekt.

 

Syfte

 

Att i mottagarorganisationen lära, analysera och arbeta fram en förändringsplan för att på bästa möjliga sätt dra nytta av resultaten.

 

Innehåll

 

Identifikation av de mervärden projektet eller utvecklingsarbetet skapat i organisationen, en analys av vad som är viktigast att bevara och hur de ska implementeras. Arbetsuppgifterna under workshopen kan till exempel uttryckas så här.

 

  • Lista alla mervärden

  • Lista de som kanske kan bevaras

  • Värdera genom att poängsätta

  • Lista hinder som kan motverka bevarandet av mervärden

  • Lista möjligheter som kan stödja bevarandet av mervärden

 

Mål

 

Att tillsammans arbeta fram en plan för förändringsarbetet.

 

Uppdaterad 2014-07-31

 


Kul med positiv feedback!
Läs här

Moderator i direktsändning: Film
Läs här

Digitala ledarutbildningar och Youtube-konferens
Läs här

Många workshops i maj
Läs här

Ny artikel: Agilt ledarskap
Läs här


Läs alla nyheter »

Bevaka nyheter på margaretaivarsson.se med RSS
Detta gör jag för dig

Om min bok Reseglasögon

Pågående projekt

Bra sagt - citat

Till föregående sida Skriv ut sida Tipsa en vän

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget