Projektkväll i Björkäng 22/10

2008-10-23

 

Här finns de frågeställningar och områden deltagarna lyfte för diskussion under projektkvällen i Björkäng den 22 oktober. Kvällen var en del av projektledarutbildningen för framtida projektledare inom Leader, som genomförs i Hallands Länsbygderåds regi.

 

 

Alla frågor och diskussionsområden var valda av kvällens deltagare. Exempel:

  • Fallgropar vid projektansökan

  • Hur viktigt det är att skriva ansökan med kriterierna för projektstödet "för ögonen": vilket syfte och vilka mål har Leader Kustbygd och Leader Landsbygd? Vad står i anvisningarna till ansökningsblanketten etc. Hur kommer ditt projekt att bidra till måluppfyllelsen? Läs på allt som står på Leader Hallands hemsida!

  • Projektekonomi, bland annat att det blir olika stora kostnader för projektet beroende på vad projektägaren är för slags organisation. Ideella organisationer får momsen som en slutgiltig kostnad till skillnad mot t ex företag.

  • SWOT-analys en enkel metod för riskanalys

  • Hur mycket får "Plan B", dvs. en reservplan skilja sig från den ursprungliga projektansökan? Generellt svar: om man följer syftet och når uppsatta mål och håller budget, spelar det inte så stor roll. Men så fort man inte kan hålla budgeten eller inte når målen, måste man kontakta Leaderkontoret!

  • Konkreta frågeställningar av typen -kan man söka Leader pengar för detta:....

  • Deltagarna kom med olika tips till varandra, t ex presentationsmaterial av projektansökan i broschyr-form till finansiärer och styrelseledamöter, exempel på DFU i arbetsgruppen etc.

  • Hur fördelaktigt Leader-systemet är när det gäller möjlighet till att få använda ideell tid som medfinansiering, möjlighet att söka pengar för förstudie, möjlighet till förskottsutbetalning av projektmedel så projektägaren inte får problem med likviditeten etc.

  • Vi började så smått diskutera olika infallsvinklar på projektledning, bland annat fallgropar för projektledaren. Mer om detta den 8 november på Åkulla.

Detta var en översiktlig beskrivning. Inga OH-bilder visades.  Vi ses på Åkulla 8 november!

Med vänliga hälsningar Margareta

 

   Tillbaka

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies