Moderator och diskussionsledare vid Mötesplats folkhälsa 3 /12

2013-11-29

 

Margareta är moderator och diskussionsledare vid Mötesplats folkhälsa, med fokus på sociala risker och social hållbarhet, som genomförs i Halmstad den 3 december 2013.

 

Dagen riktar sig till alla tjänstemän i de halländska kommunerna och Region Halland som arbetar med folkhälsa och/eller har deltagit i arbetet med sociala riskanalyser på lokal och regional nivå i Halland, exempelvis inom området brottsförebyggande, beredskap, sociala frågor, barn- och ungdomsfrågor samt integrationsfrågor.

 

Programmet finns här >>

 

Margareta Ivarsson diskussionsledare och moderator

Foto: Lottapictures

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se