Om Firma Margareta Ivarsson

 

Affärsidé

 

Erbjuda framtidsinriktade, behovsanpassade tjänster av hög kvalitet för lärande och utveckling till organisationer och grupper.

Verksamheten startade 2002 och drivs av Margareta Ivarsson. Firman har sitt säte i Varberg i Halland och gör huvudsakligen uppdrag i Norden.

Detta kan jag göra för dig/din organisation.

Vid större uppdrag samarbetar jag med ett antal samarbetspartners.

 

 

Presentationsfilm, Margareta Ivarsson 2 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdegrund & Policys

 

Att arbeta för en hållbar och bättre värld börjar hos mig själv. Ingen är fullärd och vi kan alla utvecklas livet igenom. Min målsättning är att leva som jag lär. Det innebär bland annat en ständig strävan efter att utveckla mig själv, förbättra mina arbetsmetoder och nå en ökad kunskap och insikt som ska komma mina kunder till nytta.

 

Några saker som är viktiga för mig är:

 

 

Företaget genomförde en certifieringsprocess för att bli klassat som klimatneutralt redan 2008. Som klimatneutralt företag arbetar man systematiskt med att beräkna utsläpp och genomföra åtgärder i den egna verksamheten. Ett mycket omfattande åtgärdsprogram genomfördes mellan 2008 och 2009 och resulterade i det smått fantastiska resultatet att utsläppen av växthusgaser i Firma MI sänktes med drygt 90 %. Nu finns endast marginella åtgärder att arbeta med.

 

 Firma Margareta Ivarssons resepolicy

 

  

Margareta Ivarsson reser mycket med tåg


 

 

 

 

 

 

 

Margareta åker nattåg. Foto: Lottapictures

 


Hur går det till när jag anlitas?

 

Ofta kontaktar någon mig med en idé eller önskan om någon slags förändring för sig själv, sin grupp eller organisation.

Anledningen till att de kontaktar just mig, är ofta att man varit på utbildning med mig som ledare, sett mig jobba med grupper/projekt eller fått tips av någon som gjort det. Många nya kunder tar kontakt via webbplatsen.

Sedan diskuterar vi oss gemensamt fram till vad det är vi ska göra och hur vi ska lägga upp det.

 

 

 

Betalning

 

Firma Margareta Ivarsson accepterar bankgiro och Swish som betalningsvägar från sina kunder.

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se