Styrgruppsutbildning

 

Omfattning: 3 timmar. Blandning av teori och workshop

 

Bakgrund

 

Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade insatser som ingen orkar bry sig om. Ett projekt kan också bli en kraftfull mobilisering av såväl arbetstid som tankekraft för att lyfta verksamheten till nya höjder. Hur kan det bli så olika? En avgörande faktor är hur styrgrupp och projektägare agerar. 

 

De flesta av dagens projekt har någon form av styrgrupp, som projektledningen är kopplad till. Den är särskilt viktig vid större projekt och då flera organisationer eller avdelningar ska samarbeta. Men behöver styrgrupper verkligen utbildas? Brukar det inte sitta kompetenta medarbetare i styrgrupperna?

 

Jo, men forskning visar att väldigt många projekt ändå inte får långsiktigt hållbara effekter! Med en väl fungerande styrgrupp, kan man ändra på det.

 

Denna utbildning bygger på erfarenheter och en metodbok baserat på de 180  styrgruppsutbildningar som processtödet för strategisk påverkan och lärande (SPeL) inom ramen för Socialfondsprojekt, genomförde  i Sverige under åren 2011-2013. 

 

Från mötesproffs till utvecklingsmotor

 

  

Målgrupp

 

Utbildningens huvudmålgrupp är en befintlig styrgrupp för ett projekt i startfasen.  

 

Syfte

 

Att göra styrgruppen bättre rustad att styra projektet till hållbara resultat och effekter.

 

 

Innehåll


Mål

 

Efter utbildningen ska deltagarna ha kunskap om vilka svårigheter styrgruppsarbetet kan innebära och vilka lösningar som kan finnas. Deltagarna ska ha en tydligare bild av projektets idé och vilken roll de har när det gäller projektets strategiska utveckling. De ska ha ökat sin förståelse för det ansvar de har för projektets lärande och påverkan. Deltagarna ska också ha fått möjlighet att diskutera vilka åtgärder de kan vidta för att skapa en väl fungerande styrgrupp, givet det aktuella projektets förutsättningar.

 

Litteratur

 

Från mötesproffs till utvecklingsmotor - en skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete. 

 

Referenser

 

Vad säger deltagarna efter en styrgruppsutbildning med Margareta? Läs mer här >>

 

 

Uppdaterad 2014-06-04

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se