Lärande och kreativitet

 

Den här kategorin boktips tar upp böcker om lärande i skola och arbetsliv. Den tar även upp kreativitet och hur hjärnan fungerar.

Böckerna är sorterade i bokstavsordning efter författarens efternamn.


Välkommen till din hjärnaVälkommen till din hjärna

av Sandra Aamodt och Sam Wang, Natur & Kultur 2008.

Hjärnan ljuger mycket för dig. Det är tråkigt att behöva säga, men så ligger det till. Inte ens när hjärnan ägnar sig åt viktiga, komplicerade frågor är du särskilt medveten om vad som pågår. Världen är komplicerad och det gör att hjärnan blir tvungen att gena och ta rätt mycket för givet. Dessutom är logiskt tänkande oerhört ansträngande. Inte konstigt att vi nöjer oss med det intuitiva svaret, trots att det ofta är fel!

 

ArbetsglädjeArbetsglädje av Bosse Angerlöw

av Bosse Angelöw, Studentlitteratur 2006.
Visst vill vi väl ha kul på jobbet, eller? I denna bok ges konkreta, handfasta råd och strategier för att medarbetare och chefer tillsammans ska lära sig att skapa en arbetsplats med större arbetslust. Lättläst och inspirerande. Det är bara att omsätta direkt i praktiken - forskningen visar att arbetsglädjen är en av de viktigaste förutsättningarna för en hälsosam, effektiv och framgångsrik arbetsplats.

 

1. Jag har rätt, du har fel

2. Verklig kreativitet

3. Konstruktivt tänkande

Tre böcker av
Edward de Bono


av Edward de Bono, Svenska Dagbladet förlag 1992, Brain Books 1994 samt Liv & Ledarskap 2001.
1. Är vårt västerländska sätt att tänka det enda riktiga? Hur kommer vi egentligen fram till våra så kallade slutledningar? Med sådana frågeställningar ifrågasätter Edward de Bono en av västerlandets grundvalar: vårt tankesystem och därmed också vår syn på omvärlden.

2. Överallt krävs nytänkande, idéer, anpassning och förändring, men alltför få har lärt sig hantera den kreativa resursen. Här presenterar Edward de Bono de metoder som bäst hjälper oss att praktiskt hantera kreativitet. Dessutom har han fördjupat sina rön kring lateralt tänkande. Kreativitet och tänkande går att träna, i den här boken visar han hur.

3. Författaren utvecklar i den här boken sina idéer om kreativt tänkande; det vill säga om hur saker kunde vara eller kan bli. Ett sådan tänkande försöker lösa konflikter och problem genom att hitta vägar som leder framåt.

Kreativ Intelligenskreativ intelligens

av Tony Buzan, Svenska Förlaget 2003

Boken innehåller en mängd verktyg och övningar som hjälper oss att utveckla vår förmåga att tänka kreativt. När vi lyckas släppa loss vår egen inneboende kreativitet rinner idéerna till, energin flödar och vi upptäcker nya starka sidor hos oss själva. En kul bok av mindmappens mästare.

Pedagogik för 2000-talet

Pedagogik för 2000-talet

av Henry Egidius, Natur och Kultur 2009.

Första delen av boken beskriver personer som har haft stor betydelse för västerlandets pedagogik såsom Piaget, Montessori, Steiner, Rogers, Gardner mfl. Andra delen beskriver pedagogisk teori och praktik och här får man en mycket intressant

sammanställning över pedagogikens utvecklingsvågor kopplat till samhällsförändringar och EU. Bokens andra del är mycket intressant för alla som på något sätt arbetar med lärande i skola och yrkesliv, då den tar ett helhetsgrepp på svensk pedagogik från 1900-talets början fram till och med 2008.

1. Känslans intelligens

2. Känslans intelligens och arbetet

 

Två böcker

av Daniel Goleman

av Daniel Goleman, Wahlström & Widstrand 1997 resp. 1999.
Daniel Goleman diskuterar den "emotionella intelligensen" och dess inflytande på hur vi lyckas i relationer och arbete och även hur vi mår fysiskt. Emotionell intelligens består av förmågor som inte är biologiska utan som bör vara en del av vår känslomässiga fostran. Hög IQ är ingen garanti för framgång, lycka eller förmåga. Den emotionella intelligensen är avgörande för för framgång och effektivitet i det moderna arbetslivet.

Hur smart är du?Hur smart är du?

av Claire Gordon, Wahlström & Widstrand  2004.
Denna bok borde egentligen heta: Hur är du smart? för den handlar om hur vi kan upptäcka och utveckla vår egen medfödda intelligens. Boken är pedagogiskt illustrerad och innehåller många tester, där man själv kan stämma av hur man är intelligent. Direkta kopplingar till Howard Gardners och Daniel Golemans arbeten.

Tänka, snabbt och långsamt

Tänka snabbt och långsant

av Daniel Kahneman, Volante 2012.

En mycket intressant och omfattande bok om hur vi (inte) tänker! Bedömningar och beslut styrs alltför ofta av känslor som gillande och ogillande och inte mycket av övervägande och resonerande. Förmågan att rikta uppmärksamheten är inte bara ett mått på intelligens utan det måste till disciplin för att kunna hålla kvar en tankegång. 

 

Mer info om boken finns här >>

 

Pedagogdoktorns handbokPedagogdoktorns Handbok av John Steinberg

av John Steinberg, Brain Books 2006

En "måste-bok" för alla som arbetar med vuxnas lärande. Lika viktig för chefer som vill arbeta med utvecklandet av en lärande organisation. Massor med konkreta tips och exempel. Kapitlet om utvärdering är dock något svagt.

 

 

 

Detta gör jag för dig

Om min bok Reseglasögon

Pågående projekt

Bra sagt - citat

Till föregående sida Skriv ut sida Tipsa en vän

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies